Skip to main content

Dans, yoga en combinatieprojecten voor de kinderopvang

Spelenderwijs dans

Deze lessen bestaan uit dansexpressie en spel en zijn erg divers van karakter. Ik richt mij op de belevingswereld en het niveau van de peuters waardoor zij de mogelijkheid krijgen op speelse wijze nieuwe dingen te leren.
Naar aanleiding van een lesthema wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen (ritmestokjes, prentenboekjes, sjaaltjes, kleurvlakjes, ballonnen etc).
De lessen stimuleren onder meer het taalgevoel, de motorische en emotionele ontwikkeling. Zij vormen tevens een goed handvat voor leidsters en docenten om zelf verder mee aan de slag te gaan! In mijn danslessen kan ik oefeningen uit kinderyoga en schrijfdans aanbieden.

jongen in lotuszitPeuteryoga

Op speelse en fantasievolle wijze maken de peuters kennis met yoga. Elke les heeft een ander thema en bestaat uit een combinatie van spel, bewegen op muziek en ontspanning waarin de yoga-houdingen aan bod komen. De lesstructuur biedt herkenbaarheid door herhaling en afwisseling en stimulering door nieuwe dingen te introduceren. Hierdoor krijgt het kind meer (zelf)vertrouwen en ruimte om te leren. Kinderyoga is onder meer goed voor lenigheid, kracht, ontspanning, concentratie en het verbeeldingsvermogen van het kind. En heel erg leuk om te doen!

dansend leren

Schrijfdans

Schrijfdans is een heel creatieve methode om de beginselen van het schrijven onder de knie te krijgen en de taalvaardigheid te vergroten/stimuleren. Dit gebeurt door middel van bewegen op muziek, spel, zingen, grote en kleine motorische bewegingen in de lucht en op papier, tekenen, verven en gebruik makend van ander materiaal. Heel leuk en leerzaam voor de kleintjes en inspirerend voor begeleiders! Ik gebruik af en toe bewegings- en dansoefeningen uit de schrijfdans methode in mijn peuterdanslessen. Voor meer informatie over deze methode kunt u kijken op de site van Ragnhild Oussoren; schrijfdans.nl